Orientering

Undgå rotter.

Læs PDF her!

Vandåbning.

Der åbnes for vandet d. 29. marts. Husk at lukke for vandet.

Generelforsamling.

Afholdes d. 24 marts 2019

Jordleje

Jordleje for hele 2019: 450 kr. til betaling pr. 1.5.2019

Indbetaling skal foregå ved bankoverførsel til følgende Arbejdernes Landsbank- konto: 5331 0409241

Husk venligst at oplyse havenummer og navn ved overførsel.

ydelser