Affalds-datoer og -reglement samt datoer for åbning/lukning af vand 2023 

Kære alle i haveforeningen HusumHave.

Her er datoerne for aflevering af storskrald og grønt affald og kun på nedennævnte dato, hverken før eller efter.

STORSKRALD AFLEVERES og kun adskilte møbler, redskaber samt træaffald og ingen sten eller fliser:

 • Lørdag d. 6. maj, søndag d. 7. maj og mandag d. 8. maj 2023

GRØNT AFFALD AFLEVERES og kun rent affald, som komposteres- derfor kun grønt affald som afleveres i klare plastposer. Stammer må højest være 15 cm. I diameter, bundter og stammer må højst være 2 m. lange.

 • Lørdag d. 20. maj, søndag d. 21. maj og mandag d. 22. maj 2023
 • Lørdag d. 15. juli, søndag d. 16. juli og mandag d. 17. juli 2023
 • Lørdag d. 7. oktober, søndag d. 8. oktober og mandag d. 9. oktober 2023

AFFALDET LEVERES PÅ ET AF FØLGENDE AFHENTNINGSSTEDER.

 • Afd. 1 ved toiletbygningen.
 • Græsset ved have 101
 • Græsset ved have 134
 • Grønt areal ved have 201
 • Grønt areal ved have 219 og 219 A
 • Græsset ved have 237

Farligt affald: og malingsrester afleveres til Kommunens miljøbil eller på genbrugspladsen.

Papir, flasker, glas: Henvises til kommunens opstillede container.

VAND ÅBNES:

 • Hvis vejudsigten melder frostfrit, regner vi med at der åbnes for vandet lørdag d. 1. april 2023. Vi starter Kl. 10.00.

-Husk at lukke for vandhanen inden og at der skal være uhindret adgang til alle haver på dagen, så vi kan komme ind i haven, hvis der fx er sprængte vandrør etc.

VAND LUKKES:

OBS: Pga. vejret er vandlukningen d. 29.okt. udsat. Vi skriver mail ud til alle samt skriver her på siden, når der er lukket for vandet.

Der lukkes for vandet søndag d. 29 oktober. Vi begynder kl. 11.

Husk at åbne for vandhanerne på dit havelod herefter og aftappe vand fra rørene. Husk at lade hanerne stå åbne hele vinteren og først lukke dem igen inden der bliver åbnet for vandet til foråret.

Sprænger rørene på dit eget havelod, skal du selv udbedre skaden.

ydelser