VAND ÅBNES:

  • Der åbnes for vandet søndag d. 14. april. Vi starter Kl. 12.00.

-Husk at lukke for vandhanen inden og at der skal være uhindret adgang til alle hovedhaner på dagen, så vi kan slukke separat til hver have, hvis der er sprængte vandrør på eget havelod. Kan vi ikke få lukket af til sprængte rør, må vandet lukkes igen til hele afdelingen.

VAND LUKKES:

Der lukkes for vandet (Dato følger) . Vi begynder kl. (følger).

Husk at åbne for vandhanerne på dit havelod herefter og aftappe vand fra rørene. Husk at lade hanerne stå åbne hele vinteren og først lukke dem igen inden der bliver åbnet for vandet til foråret.

Sprænger rørene på dit eget havelod, skal du selv udbedre skaden.

ydelser